Centrum Szkoleń i Kursów NOEZA, jako instytucja, która profesjonalnie prowadzi szkolenia i kursy oferuje nie tylko doskonałe materiały dydaktyczne oraz pomoc wykładowców. Każdy uczestnik szkolenia albo kursu otrzyma po zajęciach certyfikat, dyplom lub zaświadczenie ukończenia kursu lub szkolenia.

Wydawane przez Centrum zaświadczenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.).

Uczestnicy kursów i szkoleń mogą więc być pewni, że zaświadczenie, które otrzymają będzie wartościowym dokumentem, którym będzie można się legitymować np. u pracodawcy.

 

WZORY DOKUMENTÓW MINISTERIALNYCH, JAKIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY KURSÓW I SZKOLEŃ

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników