poniedziałek, 29 September 2014 00:00

Terapia pedagogiczna dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)

  • Wydrukuj

NOEZA oferuje prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia). Zajmujemy się także dziećmi mającymi problemy z ortografią (dysortografia). Jeśli Twoje dziecko ma trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) zapraszamy do naszego gabinetu terapii pedagogicznej. Prowadzimy specjalne zajęcia dla uczniów klas I-III, podczas których dziecko pod nadzorem specjalisty powtarza i utrwala wiadomości oraz ćwiczy zdobyte umiejętności. Starannie przygotowuje się do sprawdzianów. Naszą specjalnością jest także odrabianie z  dziećmi z klas I-III prac domowych. Dziecko odrabia lekcje pod bacznym nadzorem specjalisty. Zapraszamy również uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy maja trudności w nauce ortografii.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani, dyplomowani specjaliści.

Oferta dostępna jest na stronie internetowej http://www.dysleksja.wvp.pl/