Liczba godzin: 16 godzin.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku sprzedawcy. W trakcie kursu uczestnik kursu otrzymuje informacje dotyczące podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę (fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych).

Kurs obsługi kas fiskalnych jest przeznaczony dla osób początkujących, jak również osób posiadających doświadczenie w podobnych dziedzinach.

Centrum Szkoleń i Kursów NOEZA, jako instytucja, która szybko i profesjonalnie prowadzi szkolenia i kursy oferuje nie tylko profesjonalne materiały dydaktyczne. Po odbytym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wg Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.