Kurs Mała przedsiębiorczość prowadzony jest na podstawie specjalnego autorskiego programu. Zajęcia trwają 100 godzin dydaktycznych i składają się z części praktycznej oraz części teoretycznej. Zajęcia odbywają się w grupach dziesięcioosobowych.

Program kursu Mała przedsiębiorczość obejmuje zagadnienia z zakresu:

- podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania firmy,
- wynagrodzenia,
- ubezpieczenia,
- podstaw prawa podatkowego,
- jak również obsługa programu Płatnik.