KURSY MATURALNE na poziomie podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Historia
  • Chemia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Wiedza o społeczeństwie