Kurs kosmetyczny prowadzony jest na podstawie autorskiego programu przez profesjonalnie przygotowaną kadrę dydaktyczną, którą tworzą praktycy. W trakcie zajęć realizowane są zagadnienia teoretyczne, jak również odbywają się zajęcia praktyczne na odpowiednio przygotowanej pracowni. Kurs prowadzony jest w grupach maksymalnie ośmioosobowych, tak aby każdy uczestnik zdobył odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie.

W cenie kursu zapewniamy materiały dydaktyczne oraz preparaty, kremy, akcesoria niezbędne do zajęć praktycznych.