Liczba godzin - 25

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu. W trakcie kursu uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu anatomii oraz teorii masażu. Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających doświadczenie w dziedzinie masażu lub w dziedzinach pokrewnych. Jesteśmy instytucją, która szybko i profesjonalnie przeprowadzi szkolenia i kursy. Zapewniamy każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne , które będzie mógł wykorzystać w zawodzie masażysty.

Po odbytym kursie każdy uczestnik  otrzymuje zaświadczenie  Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.

 

Program :

Podstawy anatomii i fizjologii – 5 godz.

Teoria masażu – 3 godz.

Pracownia masażu  z zastosowaniem olejków eterycznych  - 17 godz.