• Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)
  • Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli
  • Ocena ryzyka zawodowego – szkolenie podstawowe
  • Ocena ryzyka zawodowego – warsztaty
  • Podstawy prawa pracy
  • Wypadki przy pracy – postępowanie, dokumentowanie
  • Wypadki i choroby zawodowe – analiza i koszty